Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Dat kan telefonisch en aan de balie van 08:00 tot 10:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.

De assistente vraagt u naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

U kunt ook online een afspraak maken: via onze website. Dit kan alleen bij de huisarts waar u ingeschreven bent, of bij diens waarnemer.

Ook deze afspraak is 10 minuten, en dus bedoeld om één probleem te bespreken.

De afspraken via de website zijn alleen bedoeld voor niet-spoedeisende vragen. Als er sprake is van een spoedgeval, of als u dezelfde dag nog gezien moet worden, kunt u beter de assistente bellen.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Dit kan nodig zijn als u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of zeer slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Bij voorkeur ziet de huisarts u op de praktijk, omdat daar betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn.

Telefonisch spreekuur

Ook voor het telefonisch spreekuur kunt u tevoren een afspraak maken. U wordt dan door de huisarts teruggebeld. Bij drukte kan dit later worden dan de aangegeven tijden.

Voor het telefonisch spreekuur zijn per praktijk een beperkte hoeveelheid afspraken per dag gereserveerd.

Afspraak afzeggen

Uw huisarts kan een niet-nagekomen afspraak bij u in rekening brengen, als u de afspraak niet heeft afgezegd. Het bedrag wat we daarvoor in rekening brengen bedraagt € 9,59 tot € 19,17, afhankelijk van de geplande duur van het consult. Deze nota kun u niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, bel ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren dat u verhinderd bent.