Welkom

Vijf praktijken werken samen 

De vijf praktijken die samenwerken in Huisartsenpraktijk Veldhuizen zijn:

  • Huisartsenpraktijk Jansen
  • Huisartsenpraktijk Van Vliet
  • Huisartsenpraktijk Ledoux en Reisinger
  • Huisartsenpraktijk Calkhoven
  • Huisartsenpraktijk Vissers en De Kroon

Alle huisartsen zijn als huisarts in Nederland geregistreerd en werken volgens de in Nederland gebruikelijke reguliere geneeskunde. De praktijken voldoen aan de Nederlandse wet,- en regelgeving.

Gesloten voor nieuwe patienten

Omdat we beschikbaarheid en kwaliteit voor de bij ons ingeschreven patiënten willen kunnen handhaven, kunnen de 5 praktijken op het moment helaas niet open zijn voor nieuwe patiënten. Wel hebben we een wachtlijst voor het geval er weer nieuwe patiënten aangenomen kunnen worden. Ons werkgebied is het gebied rondom de praktijk waarbij een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten gehanteerd wordt.

Online afspraken

U kunt sinds kort zelf online een afspraak maken. Dit kan alleen bij de huisarts waar u ingeschreven bent, of bij diens waarnemer. Ook bij deze afspraken verzoeken wij u deze ruim van tevoren (24 uur) af te zeggen mocht het niet meer nodig zijn, om te voorkomen dat u een rekening krijgt.

Ook deze afspraken zijn 10 minuten en bedoeld voor 1 probleem, en niet bedoeld voor spoedgevallen of als u dezelfde dag nog gezien moet worden. U kunt dan beter even de assistente bellen.

Kwaliteitskeurmerk

Onze huisartsenpraktijk heeft sinds april 2009 het kwaliteitskeurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gekregen. Deskundigen lichten de praktijk jaarlijks door. Daarbij wordt onder andere gekeken naar patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten, huisvesting en apparatuur. We zijn erg trots dat we deze toets goed doorstaan.

De praktijkaccreditering is een continu proces met jaarlijkse toetsingmomenten. Het doel is een zo goed mogelijke zorg voor de patiënten te bereiken.

Demo: MijnGezondheid.net

U kunt inloggen in uw eigen dossier via MijnGezondheid.net. Bekijk de demo:

mgn plaatje