Welkom

 

Online afspraken

U kunt sinds kort zelf online een afspraak maken. Dit kan alleen bij de huisarts waar u ingeschreven bent, of bij diens waarnemer. Ook bij deze afspraken verzoeken wij u deze ruim van tevoren (24 uur) af te zeggen mocht het niet meer nodig zijn, om te voorkomen dat u een rekening krijgt.

Ook deze afspraken zijn 10 minuten en bedoeld voor 1 probleem, en niet bedoeld voor spoedgevallen of als u dezelfde dag nog gezien moet worden. U kunt dan beter even de assistente bellen.

 

 

Veel voorkomende vragen

Er is een nieuwe regionale site waarop u veel antwoorden kunt vinden op praktische vragen: www.verwijswijzerede.nl

Zie ook de "Links in de regio" in het menu.

 

Geaccrediteerde Praktijk

Onze huisartsenpraktijk heeft sinds april 2009 het kwaliteitskeurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gekregen. Deskundigen lichten de praktijk jaarlijks door. Daarbij wordt onder andere gekeken naar patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten, huisvesting en apparatuur. We zijn erg trots dat we deze toets goed doorstaan.

De praktijkaccreditering is een continu proces met jaarlijkse toetsingmomenten. Het doel is een zo goed mogelijke zorg voor de patiënten te bereiken.